Isteri dan anak perempuan Jepun tahu bahawa Black itu unggul